Okul öncesi dönem, bir çocuğun beden, zeka ve ruh gelişiminin temelidir. Her çocuğun eline kağıt, kalem alıp bir şeyler karaladığını biliriz. Henüz kelimelere dökemediği duygu ve düşüncelerini en temel ifade biçimi olan resim ile anlatmaya çalışmaktadır. Çocuğun resim yapma anı kendisini en iyi hissettiği andır da diyebiliriz.

Okul öncesi eğitiminde;

-Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini sağlamak, 

-İyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

-Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, şeklinde özetleyebiliriz.

Bu sayede, motor kaslarının gelişmesi, görsel algı düzeyinin yükselmesi, estetik beğeni düzeyinin gelişmesi, hepsinden de önemli olarak yaratıcılığının gelişmesi sağlanabilmektedir.